Rapportkommentar
Mer om Infracom
Bolagstyp:   Serieförvärvare Other
Sektor:   Software Other

Uppdatering: Infracom Q1'23

Publicerad 2023.05.12

Infracom rapporterade första kvartalet för 2023 och nettoomsättningen uppgick till 106,6 MSEK, en ökning med cirka 44,0 % y-o-y. EBIT-marginalen uppgick till 21 %, vilket är en minskning y-o-y från 23 %. Det är dock en markant ökning från Q4’22, då marginalen uppgick till 17 %. EBIT uppgick till 22,0 MSEK (16,7) för kvartalet, vilket är en ökning med 31,7 % y-o-y

Förvärvsresan fortsätter
Under 2022 gjorde Infracom tre förvärv och under första kvartalet 2023 gjordes ytterligare två förvärv. Det som sticker ut storleksmässigt är förvärvet av Connect som fördubblar affärsverksamheten. Vi ser positivt på förvärvet av Connect, då det bidrar med en kundnära försäljningsorganisation och stärker Infracoms produkterbjudande. Vi tror på goda möjligheter för synergier de båda bolagen emellan och att Connect är en viktig pusselbit i Infracoms fortsatta tillväxtresa.

Lönsamhet
Vi är positivt överraskade av att Infracom lyckats förbättra lönsamheten avsevärt från Q4’22. Prishöjningar, kostnadsbesparingar och fortsatta synergieffekter från förvärven som gjordes 2022 tror vi kommer förbättra lönsamheten ytterligare under 2023 för befintlig verksamhet. Från och med Q2’23 kommer Connect inkluderas i räkenskaperna, vilket kommer dra ner lönsamheten avsevärt i jämförelse med Q1’23, då bolaget kommer utgöra en stor del av intäkterna och har lägre marginaler.

Outlook
Vi väljer att korrigera våra estimat något och höjer våra utsikter framåt, framför allt avseende lönsamheten för befintlig verksamhet. Vi bedömer att det finns en god potentiell uppsida med optioner om högre tillväxt, förbättrade marginaler, fler förvärv och högre värdering än vad vi räknat med. Detta i kombination med en stabil verksamhet, goda kassaflöden och direktavkastning gör att vi anser att Infracom är en attraktiv investering för den långsiktiga investeraren.

Erik
Analytiker

Erik Lundberg

Mina dagar ägnas åt börsen, analysera bolag och familjen. Det blir också en del träning och att hänga med vänner och bekanta. Utöver det så gillar jag smart belysning, live casino och en iskall weissbier.