Rapportkommentar
Mer om Infracom
Bolagstyp:   Serieförvärvare Other
Sektor:   Software Other

Uppdatering: Infracom Q1'24

Publicerad 2024.05.14

I det första kvartalet uppgick nettoomsättningen till 199,3 MSEK (106,6), en ökning med cirka 87,0 % y-o-y, vilket främst var hänförligt till förvärvet av Connect. EBIT-marginalen uppgick till 12,1 % (20,6), där även minskningen var hänförlig till bland annat förvärvet av Connect och periodiseringseffekter. EBIT uppgick till 24,1 MSEK (22,0).

Stark förvärvsdriven tillväxt
Den starka tillväxten i kvartalet var hänförlig till förvärvet av Connect, då förvärvet fördubblade InfraComs affärsverksamhet. Under kvartalet tillträde InfraCom ytterligare ett förvärv, ComCenter, som länge varit en partner till InfraCom. ComCenter redovisade en omsättning om 54,3 MSEK (varav 11,0 MSEK kommer elimineras i koncern-resultaträkning) och EBIT om 7,2 MSEK under det brutna räkenskapsåret 2021/22. Efter kvartalets utgång förvärvade InfraCom även QSi Sweden och Centiljon, som hade en sammanslagen nettoomsättning om 60,0 MSEK och en EBIT om 4,0 för 2023.

Lönsamhet
EBIT-marginalen var väsentligt lägre i kvartalet i jämförelse med samma kvartal föregående år, men betydligt högre än under Q4’23 och således ett steg i rätt riktning. EBIT-marginalen påverkades negativt av förvärvet av Connect, men också av bland annat periodiseringseffekter som påverkade med -0,9 procent. Periodiseringseffekten medför att InfraComs marginal kommer att påverkas negativt under 2024, innan marginalen förhoppningsvis kan stärkas och normaliseras.

Outlook
Vi väljer att göra justeringar i våra estimat framåt, då Kjellberg bland annat flaggade för att den svagare konjunkturen påverkar InfraComs kunder. Vi bibehåller vår positiva framtidstro för InfraCom och bedömer att det finns en god potentiell uppsida med optioner om högre organisk tillväxt, förbättrade marginaler, fler förvärv och högre värdering än vad vi räknat med. Detta i kombination med en stabil verksamhet, goda kassaflöden och utdelning gör att vi fortsatt anser att InfraCom är en attraktiv investering för den långsiktiga investeraren.

Erik
Analytiker

Erik Lundberg

Mina dagar ägnas åt börsen, analysera bolag och familjen. Det blir också en del träning och att hänga med vänner och bekanta. Utöver det så gillar jag smart belysning, live casino och en iskall weissbier.