Rapportkommentar
Mer om Infracom
Bolagstyp:   Serieförvärvare Other
Sektor:   Software Other

Uppdatering: Infracom Q2'23

Publicerad 2023.09.05

Infracom har släppt rapport för det andra kvartalet 2023, vilket var det första kvartalet där Connect var med i räkenskaperna. Nettoomsättningen uppgick till 203,9 MSEK (74,2), en ökning med cirka 175 % y-o-y, vilket främst var hänförligt till förvärvet av Connect. EBIT-marginalen uppgick till 12,2 % (20,5), där även minskningen var hänförligt till förvärvet av Connect som har lägre marginaler.

Stark förvärvsdriven tillväxt
Under 2022 gjorde Infracom tre förvärv och under första kvartalet 2023 gjordes ytterligare två förvärv. Den starka tillväxten i kvartalet var hänförlig till dessa förvärv. Connect var det förvärv som stack ut storleksmässigt och det fördubblade Infracoms affärsverksamhet. Vi ser positivt på förvärvet av Connect, då det bidrar med en kundnära försäljningsorganisation och stärker Infracoms produkterbjudande. Vi tror på goda möjligheter för synergier mellan bolagen och vår bedömning är att Connect är en viktig pusselbit i Infracoms fortsatta tillväxtresa. VD Kjellberg uppgav i vår intervju att Connect är en hörnsten för Infracoms framtida organiska tillväxtstrategi.

Lönsamhet
EBIT-marginalen var väsentligen lägre i kvartalet i jämförelse med samma kvartal föregående år. Detta eftersom Connect har avsevärt lägre lönsamhet, då bolaget säljer mycket hårdvara, erbjuder konsulttjänster samt har en stor försäljningsorganisation. Vår tro är att det finns fler synergier att realisera framåt och att dessa har potential att förbättra såväl lönsamheten som försäljningen för Infracom.

Outlook
Vi väljer att justera våra estimat och sänker våra utsikter något framåt. Vi bedömer att det finns en god potentiell uppsida med optioner om högre organisk tillväxt, förbättrade marginaler, fler förvärv och högre värdering än vad vi räknat med. Detta i kombination med en stabil verksamhet, goda kassaflöden och utdelning gör att vi anser att Infracom är en attraktiv investering för den långsiktiga investeraren.

Erik
Analytiker

Erik Lundberg

Mina dagar ägnas åt börsen, analysera bolag och familjen. Det blir också en del träning och att hänga med vänner och bekanta. Utöver det så gillar jag smart belysning, live casino och en iskall weissbier.