Rapportkommentar
Mer om Infracom
Bolagstyp:   Serieförvärvare Other
Sektor:   Software Other

Uppdatering: Infracom Q3'23

Publicerad 2023.11.14

I det tredje kvartalet uppgick nettoomsättningen till 193,3 MSEK (95,4), en ökning med cirka 102,8 % y-o-y, vilket främst var hänförligt till förvärvet av Connect. EBIT-marginalen uppgick till 13,8 % (19,0), där även minskningen var hänförligt till förvärvet av Connect som har lägre marginaler. EBIT uppgick till 26,7 MSEK (18,1), vilket var det högsta resultatet i Infracoms historia.

Stark förvärvsdriven tillväxt
Den starka tillväxten i kvartalet var hänförlig till förvärvet av Connect, då förvärvet fördubblat Infracoms affärsverksamhet. I kvartalet gjordes ytterligare ett förvärv, Comcenter, som länge varit en partner till Infracom. Comcenter redovisade en omsättning om 54,3 MSEK (varav 11,0 MSEK kommer elimineras i koncernresultaträkning) och EBIT om 7,2 MSEK under det brutna räkenskapsåret 2021/22. Bolaget har en stark regional närvaro i Jönköping med omnejd och stärker Infracoms position i regionen.

Lönsamhet
EBIT-marginalen var väsentligen lägre i kvartalet i jämförelse med samma kvartal föregående år. EBIT-marginalen stärktes dock i jämförelse med Q2’23, vilket vi ser som mycket positivt. Vår tro är att det finns fler synergier att realisera framåt och att dessa har potential att förbättra såväl lönsamheten som försäljningen för Infracom. VD Bo Kjellberg uppgav i VD-ordet att bolaget arbetar kontinuerligt med att öka lönsamheten och landa inom intervallet för deras finansiella mål om 15–20 % EBIT-marginal.

Outlook
Vi väljer att göra mindre nedjusteringar i estimaten för 2023E, men uppjusteringar för 2024E och 2025E. Vi bedömer att det finns en god potentiell uppsida med optioner om högre organisk tillväxt, förbättrade marginaler, fler förvärv och högre värdering än vad vi räknat med. Detta i kombination med en stabil verksamhet, goda kassaflöden och utdelning gör att vi anser att Infracom är en attraktiv investering för den långsiktiga investeraren.

Erik
Analytiker

Erik Lundberg

Mina dagar ägnas åt börsen, analysera bolag och familjen. Det blir också en del träning och att hänga med vänner och bekanta. Utöver det så gillar jag smart belysning, live casino och en iskall weissbier.