Rapportkommentar
Mer om Infracom
Bolagstyp:   Serieförvärvare Other
Sektor:   Software Other

Uppdatering: Infracom Q4'22

Publicerad 2023.02.24

Nettoomsättningen inkom 9 % högre än våra estimat och kvartalets intäktsökning hänförligt till de tre förvärvade bolagen. Avseende EBIT inkom rapporten i linje med våra förväntningar. EBIT-marginalen inkom dock lägre än våra estimat på 16,7 %, där våra förväntningar låg på 18,5 %. Resultatet tyngs av engångsposter relaterade till omställningskostnader och reglering av skuld om totalt 1,9 MSEK samt reservationer för ökade elkostnader. En prishöjning gjordes i september 2022 och sker nu löpande för att parera de ökade kostnaderna. Vidare föreslås en höjd utdelning om 0,55 SEK per aktie (0,50), vilken beskrivs som försiktig på grund av goda förvärvsmöjligheter. För 2023 letar Infracom aktivt efter nya förvärv.

Vi gör endast små justeringar i våra estimat och ser ljust på Infracoms möjligheter framåt. I vårt huvudscenario ser vi en uppsida om cirka 66 % med en CAGR om 18,4 % för 2025E.

Erik
Analytiker

Erik Lundberg

Mina dagar ägnas åt börsen, analysera bolag och familjen. Det blir också en del träning och att hänga med vänner och bekanta. Utöver det så gillar jag smart belysning, live casino och en iskall weissbier.