Rapportkommentar
Mer om Infracom
Bolagstyp:   Serieförvärvare Other
Sektor:   Software Other

Uppdatering: Infracom Q4'23

Publicerad 2024.02.27

I det fjärde kvartalet uppgick nettoomsättningen till 219,5 MSEK (108,8), en ökning med cirka 101,9 % y-o-y, vilket främst var hänförligt till förvärvet av Connect. EBIT-marginalen uppgick till 7,4 % (16,7), där även minskningen var hänförlig till bland annat förvärvet av Connect och periodiseringseffekter. EBIT uppgick till 16,4 MSEK (18,1).

Stark förvärvsdriven tillväxt
Den starka tillväxten i kvartalet var hänförlig till förvärvet av Connect, då förvärvet fördubblat Infracoms affärsverksamhet. Efter kvartalets utgång så tillträde Infracom ytterligare ett förvärv, Comcenter, som länge varit en partner till Infracom. Comcenter redovisade en omsättning om 54,3 MSEK (varav 11,0 MSEK kommer elimineras i koncern-resultaträkning) och EBIT om 7,2 MSEK under det brutna räkenskapsåret 2021/22. I VD-ordet uppgav Kjellberg att Infracom kommer att fortsätta att förvärva och bygga lokala strukturer under 2024.

Lönsamhet
EBIT-marginalen var väsentligt lägre i kvartalet i jämförelse med samma kvartal föregående år och även med tidigare kvartal under 2023. EBIT-marginalen påverkades negativt av förvärvet av Connect, men också av bland annat periodiseringseffekter och kostnader kopplade till pågående strukturförändringar inom koncernen. Periodiseringseffekten medför att Infracoms marginal kommer att påverkas negativt även under 2024, innan marginalen förhoppningsvis kan stärkas och normaliseras.

Outlook
Vi väljer att göra flera justeringar i våra estimat framåt, då periodiseringseffekterna kommer att påverka lönsamheten framgent. Vi bibehåller vår positiva framtidstro för Infracom och bedömer att det finns en god potentiell uppsida med optioner om högre organisk tillväxt, förbättrade marginaler, fler förvärv och högre värdering än vad vi räknat med. Detta i kombination med en stabil verksamhet, goda kassaflöden och utdelning gör att vi fortsatt anser att Infracom är en attraktiv investering för den långsiktiga investeraren.
 

Erik
Analytiker

Erik Lundberg

Mina dagar ägnas åt börsen, analysera bolag och familjen. Det blir också en del träning och att hänga med vänner och bekanta. Utöver det så gillar jag smart belysning, live casino och en iskall weissbier.