Bolagstyp:   Growth
Sektor:   Medtech

Uppdatering: Intellego Technologies Q1'23

Publicerad 2023.06.15

Intellego Technologies redovisade ökad nettoomsättning och EBIT i det första kvartalet. Nettoomsättningen uppgick till 42,9 MSEK (0,3). Vidare uppgick EBIT till 19,2 MSEK (-3,4), vilket motsvarade en EBIT-marginal om cirka 44,8 procent. Periodens kassaflöde landade på -30,0 MSEK (-3,6), vilket innebar att kassan uppgick till 15,2 MSEK (5,2) vid utgången av kvartalet.

Ett rekordkvartal 
Intellegos rapport för det första kvartalet var det starkaste i bolagets historia. Den organiska omsättningen översteg 20 MSEK, som ett resultat av bland annat ett lyckosamt expansionsarbete. Vidare lyckades Daro Group expandera delar av verksamheten utanför Storbritannien genom Intellegos globala distributionsnätverk, vilket bidrog till korsförsäljning. En stark pipeline och fortsatt optimism inför framtiden gör att vi räknar med att den höga tillväxttakten kommer fortsätta under resterande del av 2023.

LOI-projekt utvecklas i rätt riktning 
Tillväxtutsikterna stärks också av Intellegos framsteg både vad gäller nya och befintliga LOI-projekt. I kvartalet presenterades en ny LOI-partner, samtidigt som en exklusiv överenskommelse slöts med en befintlig partner gällande delbeställningar till ett värde om minst 5 MEUR under ett års tid. Intellego har flera pågående förhandlingar med olika LOI-partners och enligt bolaget befinner sig diskussionerna om ett mer omfattande distributionsavtal i slutstadiet för tre av projekten.

Höjda estimat 
Sammantaget redovisade Intellego en stark rapport som framför allt visade på hög tillväxt och skalbarhet i affärsmodellen. Bolaget förväntar sig nu att omsättningen kommer överstiga 150 MSEK med en EBIT på över 60 MSEK för helåret 2023, vilket indikerar att hävstången på resultatet kommer hålla i sig vid stigande försäljning. Vi har reviderat upp våra estimat efter rapporten och ser nu en potentiell uppsida om 202,8 procent på 2025E innan applicerad säkerhetsmarginal.

Pontus bild
Medgrundare & Analytiker

Pontus Fredriksson

Mitt fleråriga börsintresse har gett mig erfarenhet och kompetens från många bolag i olika branscher. Jag skulle vilja beskriva mig själv som nyfiken, målfokuserad och samarbetsvillig.