Bolagstyp:   Growth
Sektor:   Medtech

Uppdatering: Intellego Technologies Q2'23

Publicerad 2023.09.06

Intellego Technologies redovisade ökad nettoomsättning och EBIT i det andra kvartalet. Nettoomsättningen uppgick till 44,8 MSEK (8,8). Vidare uppgick EBIT till 19,6 MSEK (-10,4), vilket motsvarade en EBIT-marginal om 43,8 procent. Periodens kassaflöde landade på -10,7 MSEK (3,2), vilket innebar att kassan uppgick till 4,9 MSEK (8,7) vid utgången av kvartalet.

Ännu ett rekordkvartal 
Intellegos starka momentum från det första kvartalet fortsatte och koncernen rapporterade ännu ett rekordkvartal i det andra kvartalet. Omsättningen ökade med hela 409,1 procent, vilket bland annat drevs av tidigare offentliggjorda orders. Detta tillsammans med en god kostnadskontroll innebar att koncernen redovisade ett kraftigt positivt EBIT-resultat. Vi anser att detta bekräftar vår tidigare tes om den underliggande lönsamhetspotentialen för koncernen när Intellegos försäljning ökar i andel av den totala omsättningen.

Svagt kassaflöde 
Periodens kassaflöde var svagt samtidigt som kassan befann sig på en mycket låg nivå, trots upptag av skuld. Den främsta förklaringen till det svaga kassaflödet var att kundfordringarna fortsatte att öka drastiskt. Detta medförde att koncernen tvingades ta upp ett lån, vilket inte stämde överens med tidigare kommunikation om att Intellego inte är i behov av extern finansiering för att finansiera den löpande verksamheten.

Turbulent period lämnar kvarstående frågetecken 
Intellego har upplevt en turbulent period. Bland annat ifrågasattes en större order i media, vilket föranledde att Intellego ändrade sig om vilket företag som lagt ordern. Vidare har förändringarna i styrelsen varit många och mestadels utan några förklaringar. Vi ser att bristen på kommunikation och transparens har påverkat marknadens förtroende för Intellego i negativ bemärkelse. Vi efterlyser därför ökad transparens och anser att Intellego har mycket att bevisa för att återfå marknadens förtroende.

Pontus bild
Medgrundare & Analytiker

Pontus Fredriksson

Mitt fleråriga börsintresse har gett mig erfarenhet och kompetens från många bolag i olika branscher. Jag skulle vilja beskriva mig själv som nyfiken, målfokuserad och samarbetsvillig.