Bolagstyp:   Growth
Sektor:   Medtech

Uppdatering: Intellego Technologies Q3'23

Publicerad 2023.11.08

Intellego Technologies redovisade ökad nettoomsättning och EBIT i det tredje kvartalet. Nettoomsättningen uppgick till 43,4 MSEK (21,9). Vidare uppgick EBIT till 15,6 MSEK (-0,1), vilket motsvarade en EBIT-marginal om 36,0 procent. Periodens kassaflöde landade på 37,2 MSEK (8,0), vilket innebar att kassan uppgick till 42,5 MSEK (16,6) vid utgången av kvartalet.

Tillväxtresan fortsätter 
Intellegos starka momentum fortsatte in i det tredje kvartalet. Omsättningen ökade med 98,0 procent, samtidigt som rörelsekostnaderna ökade med 93,5 procent. Sammantaget redovisade koncernen återigen ett kraftigt positivt EBIT-resultat. Lönsamheten minskade dock sekventiellt till följd av en något lägre försäljning, minskad bruttomarginal och ökade rörelsekostnader.

Positivt kassaflöde 
Kassaflödet var positivt på samtliga nivåer, vilket var en ljusglimt i rapporten. Det som stack ut var att kundfordringarna i rörelsekapitalet minskade med cirka 1,1 MSEK, vilket var en stor förbättring jämfört med föregående kvartal. Vidare ser Intellego goda möjligheter att erhålla upp till 80,0 MSEK i inbetalningar under det fjärde kvartalet, vilket talar för att koncernen inte kommer vara i behov av ytterligare rörelsekapital under 2023.

Outlook 
Intellego upprepade i rapporten koncernens omsättningsmål om 200,0 MSEK för helåret 2023, vilket ska följas av ett EBIT-resultat på cirka 80,0 MSEK. Vi utgår från att Intellego kommer införliva målsättningen avseende både omsättning och EBIT för helåret 2023. Vi har reviderat upp våra estimat efter rapporten och ser nu en potentiell uppsida om 53,1 procent på 2024E med en applicerad säkerhetsmarginal om 50,0 procent, vilket ger en CAGR om cirka om 42,6 procent.

Pontus bild
Medgrundare & Analytiker

Pontus Fredriksson

Mitt fleråriga börsintresse har gett mig erfarenhet och kompetens från många bolag i olika branscher. Jag skulle vilja beskriva mig själv som nyfiken, målfokuserad och samarbetsvillig.