Bolagstyp:   Growth
Sektor:   Investmentbolag

Uppdatering: Katalysen Ventures

Publicerad 2022.10.26

Katalysen meddelade att bolaget har genomfört en riktad nyemission om 7,6 MSEK till strategiska investerare. Det vi finner mest intressant med emissionen är vilka investerare som valde att teckna. Vi noterar att kvalificerade och strategiska ägare har utökat sina äganden i Katalysen, vilket främjar bolagets möjligheter att utveckla verksamheten för att skapa ytterligare värde för samtliga aktieägare. Katalysen hintar bland annat för första gången om att bolaget undersöker möjligheterna att starta en fond tillsammans med teckningstagaren Alex Schütz. Alex Schütz är bland annat grundaren av C-Quadrat Investment Group, ett företag med över åtta miljarder euro i förvaltat kapital, som primärt investerar i tech-bolag.

Pontus bild
Medgrundare & Analytiker

Pontus Fredriksson

Mitt fleråriga börsintresse har gett mig erfarenhet och kompetens från många bolag i olika branscher. Jag skulle vilja beskriva mig själv som nyfiken, målfokuserad och samarbetsvillig.