Rapportkommentar
Mer om Katalysen Ventures
Bolagstyp:   Growth
Sektor:   Investmentbolag

Uppdatering: Katalysen Ventures Q2'22

Publicerad 2022.08.22

Det andra kvartalet har präglats av låg riskvilja och ett återhållsamt klimat för kapitalanskaffningar. Trots detta lyckades Katalysen öka substansvärdet med 0,4% från föregående kvartal. Detta indikerar att bolaget hanterar utmaningarna på ett väl sätt och att venture developer-modellen kan skapa värde även i sämre marknadsförhållanden.

Pontus bild
Medgrundare & Analytiker

Pontus Fredriksson

Mitt fleråriga börsintresse har gett mig erfarenhet och kompetens från många bolag i olika branscher. Jag skulle vilja beskriva mig själv som nyfiken, målfokuserad och samarbetsvillig.