Rapportkommentar
Mer om Katalysen Ventures
Bolagstyp:   Growth
Sektor:   Investmentbolag

Uppdatering: Katalysen Ventures Q3'22

Publicerad 2022.11.22

Sammantaget var rapporten positiv i stora drag. Katalysen ökade portföljvärdet med cirka sju procent jämfört med föregående kvartal, exklusive kapital-investeringar, vilket ligger i linje med det kvartalsvisa tillväxtmålet. Ökningen var främst ett resultat av att flera företag i portföljen lyckades genomföra kapitalanskaffningar till högre värderingar, vilket indikerar för oss att majoriteten av portföljbolagen fortsätter att utvecklas i rätt riktning, trots ett utmanande marknadsklimat. Vidare har Katalysen kapacitet för att ingå ytterligare minst ett nytt samarbetsavtal innan årsskiftet, vilket sannolikt kommer tillföra ytterligare värde från nuvarande nivå. Utöver detta ser vi att tillträdandet av en Investment Manager, tillsammans med andra faktorer, ökar sannolikheten för en eller flera exits under 2023.  

Pontus bild
Medgrundare & Analytiker

Pontus Fredriksson

Mitt fleråriga börsintresse har gett mig erfarenhet och kompetens från många bolag i olika branscher. Jag skulle vilja beskriva mig själv som nyfiken, målfokuserad och samarbetsvillig.