Rapportkommentar
Mer om Katalysen Ventures
Bolagstyp:   Growth
Sektor:   Investmentbolag

Uppdatering: Katalysen Ventures Q3'23

Publicerad 2023.12.01

Investeringsbolaget Katalysen Ventures redovisade ingen nettoomsättning och minskad rörelseförlust i det tredje kvartalet. Nettoomsättningen uppgick till 0,0 MSEK (1,3) och EBIT till -3,4 MSEK (-3,6). Periodens kassaflöde uppgick till -0,3 MSEK (-5,8), vilket innebar att kassan minskade till 0,5 MSEK vid utgången av kvartalet.

Portföljvärdet minskade 
Katalysens rapport för det tredje kvartalet präglades återigen av utmaningar för flera av portföljbolagen. Portföljbolaget Vironova försattes bland annat i konkurs, vilket reducerade det totala portföljvärdet med cirka -0,4 MSEK. Vidare justerades värderingarna ned i ytterligare portföljinnehav. Dessa händelser bidrog till att portföljvärdet minskade från 167,0 till 161,0 MSEK, vilket motsvarade en reducering med 3,6 procent q-o-q och 29,1 procent y-o-y.

Ökat fokus 
Positivt var att rörelsekostnaderna reducerades med 36,4 procent q-o-q och 28,9 procent y-o-y, vilket var ett steg i rätt riktning mot att bli kassaflödespositivt. Enligt VD Almberg har Katalysen även ökat andelarna i de portföljsatsningar som bolaget bedömer har störst potential under de kommande 30 månaderna, vilket ska stärka bolagets positionering inför en potentiell marknadsuppgång.

Outlook 
Vi utgår fortsatt från att Katalysen inte kommer genomföra några avyttringar under 2023 till följd av den låga riskviljan i marknaden. Detta innebär att den löpande verksamheten kommer att behöva finansieras vidare med externt kapital. Efter utgången emitterades teckningsoptioner, vilket vi har tagit hänsyn till i vår värdering. Vi räknar i nuläget med att avyttringar sker under 2024, men att Katalysen blir kassaflödespositivt först under 2025. I vårt huvudscenario och med en applicerad säkerhetsmarginal om 50,0 procent ser vi en uppsida om 22,5 procent för 2026E, vilket ger en CAGR om 7,0 procent.

Pontus bild
Medgrundare & Analytiker

Pontus Fredriksson

Mitt fleråriga börsintresse har gett mig erfarenhet och kompetens från många bolag i olika branscher. Jag skulle vilja beskriva mig själv som nyfiken, målfokuserad och samarbetsvillig.