Rapportkommentar
Mer om Katalysen Ventures
Bolagstyp:   Growth
Sektor:   Investmentbolag

Uppdatering: Katalysen Ventures Q4'22

Publicerad 2023.03.01

Rapporten för det fjärde kvartalet var svag och vi kan konstatera att perioden präglades av utmaningar för Katalysen och dess portföljbolag. Flera innehav skrevs ned, varav en nedskrivning fick särskilt stor påverkan både på resultatet och portföljvärdet. Justerat för kapitalinvesteringar minskade portföljvärdet med cirka 19 procent jämfört med föregående kvartal, men ökade med cirka 1 procent för helåret 2022, vilket var betydligt lägre än våra förväntningar.

Sammanfattningsvis föranleder rapporten flera ändringar i våra estimat. Efter kvartalets utgång annonserade bolaget om en riktad emission som tillsammans med avyttringar ur portföljen och reduceringar av driftkostnader ska göra Katalysen kassaflödespositivt under 2023. Vi ser att detta kan utgöra en stabil bas att stå på för att generera fortsatta värdeökningar ur existerande portfölj.

Pontus bild
Medgrundare & Analytiker

Pontus Fredriksson

Mitt fleråriga börsintresse har gett mig erfarenhet och kompetens från många bolag i olika branscher. Jag skulle vilja beskriva mig själv som nyfiken, målfokuserad och samarbetsvillig.