Rapportkommentar
Mer om Katalysen Ventures
Bolagstyp:   Growth
Sektor:   Investmentbolag

Uppdatering: Katalysen Ventures Q4'23

Publicerad 2024.02.21

Katalysen Ventures redovisade minskad nettoomsättning och rörelseförlust i det fjärde kvartalet. Nettoomsättningen uppgick till 0,2 MSEK (0,3) och EBIT till -4,2 MSEK (-6,3). Periodens kassaflöde uppgick till 0,9 MSEK (-4,0), vilket innebar att kassan ökade till 1,4 MSEK (1,8) vid utgången av kvartalet.

Svaghet med ljus i tunneln 
Efter flera svaga kvartal och tuffa marknadsförhållanden hade vi lågt ställda förväntningar inför avslutningen av 2023. Katalysens beräknade portföljvärde minskade dock endast med 1,7 procent mot föregående kvartal till 158,0 MSEK, trots stora nedskrivningar i enskilda innehav. Nedskrivningarna kompenserades främst av en ny investering i företaget Venture Targeter, vars uppskattade värdering ökade kraftigt efter en första lyckad genomförd transaktion.

Reducering av rörelsekostnader och stärkt balansräkning 
Rörelsekostnaderna i kvartalet minskade med 31,7 procent y-o-y, vilket var ett steg i rätt riktning mot att bli kassaflödespositivt. För helåret reducerades rörelsekostnaderna med 3,7 procent och enligt Almberg förväntas rörelsekostnaderna minska med ytterligare 20,0 procent med start i Q1’24. Vidare stärktes balansräkningen med 10,0 MSEK efter utgången av kvartalet genom en riktad emission, vilket vi har tagit hänsyn i vår värdering.

Outlook 
Under 2023 har Katalysen ökat andelarna i de portföljsatsningar som bolaget bedömer har störst potential under de kommande 30 månaderna. Vidare har rörelsekostnaderna minskat och balansräkningen stärkts. Detta i kombination med en något ökad riskvilja i marknaden gör att vi räknar med att Katalysen har lagt det värsta bakom sig. I vårt huvudscenario och med en applicerad säkerhetsmarginal om 50,0 procent ser vi en uppsida om 1,6 procent för 2026E, vilket ger en CAGR om 0,5 procent.

Pontus bild
Medgrundare & Analytiker

Pontus Fredriksson

Mitt fleråriga börsintresse har gett mig erfarenhet och kompetens från många bolag i olika branscher. Jag skulle vilja beskriva mig själv som nyfiken, målfokuserad och samarbetsvillig.