Rapportkommentar
Mer om Kiliaro
Bolagstyp:   Growth Nätverkseffekter
Sektor:   SaaS Social Media

Uppdatering: Kiliaro Q1'22

Publicerad 2022.05.23

Kiliaro startade 2022 med att fortsätta växa användarbasen som fortsatt är bolagets primära målsättning. Första kvartalet i siffror:

• Användarbasen växte jämfört mot föregående kvartal med +18%
• EBITDA uppgick till -2,6 MSEK (-0,6 MSEK)
• EBIT uppgick till -2,8 MSEK (-0,6 MSEK)
• VPA uppgick till -0,31 kr/aktie (-0,2 kr/aktie)
• Nettoomsättningen uppgick till 23 tkr (38 tkr)

Den mest väsentligaste händelsen i kvartalet är Kiliaros expansion till Turkiet där bolaget ser stor potential för ökad användartillväxt. Bolaget etablerade för ett par månader sedan fysisk närvaro i Istanbul, genom att anställa folk med tidigare erfarenhet från den turkiska marknaden. Efter kvartalets utgång ingick Kiliaro även ett partnerskap med Turkish Airlines och dess medlemsbas som uppgår till hela 12 miljoner medlemmar.