Rapportkommentar
Mer om Kiliaro
Bolagstyp:   Growth Nätverkseffekter
Sektor:   SaaS Social Media

Uppdatering: Kiliaro Q2'22

Publicerad 2022.08.25

Kiliaro fortsatte med att växa användarbasen kraftigt i andra kvartalet för 2022, vilket fortsatt är bolagets primära målsättning. Andra kvartalet i siffror:

- Nettoomsättningen uppgick till 25 tkr (74 tkr)
- Användarbasen växte jämfört mot föregående kvartal med +22%
- EBITDA uppgick till -2,4 MSEK (-1,9 MSEK)
- EBIT uppgick till -2,7 MSEK (-2,1 MSEK)
- EPS uppgick till -0,30 kr (-0,24 kr)