Rapportkommentar
Mer om Kiliaro
Bolagstyp:   Growth Nätverkseffekter
Sektor:   SaaS Social Media

Uppdatering: Kiliaro Q3'22

Publicerad 2022.11.30

Kiliaros försäljning fortsätter dröja och Bolaget har nu även ett akut finansieringsbehov. I den positiva vågskålen växte användarbasen med 665%. Tredje kvartalet i siffror:

  • Nettoomsättningen uppgick till 16 KSEK (14 KSEK)
  • EBITDA uppgick till -2,3 MSEK (-1,4 MSEK)
  • EBIT uppgick till -2,9 MSEK (-1,7 MSEK)
  • Resultat per aktie uppgick till -0,32 SEK/aktie (-0,2 SEK/aktie)
  • Användarbasen växte jämfört mot föregående kvartal med +665%

Kiliaros kassa var vid utgången av kvartalet ~1,6 MSEK. Samtidigt har Bolagets genomsnittliga burn rate per månad under 2022 varit ~1 MSEK. Bolaget har dessutom ökat antalet anställda konsulter med tre mellan Q2 och Q3, vilket såklart påverkar burn rate till det negativa. Personalkostnaderna har dock sjunkit från 1,7 MSEK i Q2 till 1,4 MSEK i Q3, troligen för att Kiliaros CFO har avgått. Vi estimerar att Kiliaros kassa är slut ungefär nu i månadsskiftet november/december 2022. Därför ser vi ett akut finansieringsbehov och risk för konkurs.

Peter bild
Medgrundare

Peter Westberg

Förutom att försöka förstå och bemästra börsen spenderar jag mycket tid åt träning och sport och att umgås med vänner – helst bådadera samtidigt – oftast någon racketsport eller golf. Andra stora intressen är musik och resor.