Rapportkommentar
Mer om Kiliaro
Bolagstyp:   Growth Nätverkseffekter
Sektor:   SaaS Social Media

Uppdatering: Kiliaro Q3'22

Publicerad 2022.11.30

Kiliaros försäljning fortsätter dröja och Bolaget har nu även ett akut finansieringsbehov. I den positiva vågskålen växte användarbasen med 665%. Tredje kvartalet i siffror:

  • Nettoomsättningen uppgick till 16 KSEK (14 KSEK)
  • EBITDA uppgick till -2,3 MSEK (-1,4 MSEK)
  • EBIT uppgick till -2,9 MSEK (-1,7 MSEK)
  • Resultat per aktie uppgick till -0,32 SEK/aktie (-0,2 SEK/aktie)
  • Användarbasen växte jämfört mot föregående kvartal med +665%

Kiliaros kassa var vid utgången av kvartalet ~1,6 MSEK. Samtidigt har Bolagets genomsnittliga burn rate per månad under 2022 varit ~1 MSEK. Bolaget har dessutom ökat antalet anställda konsulter med tre mellan Q2 och Q3, vilket såklart påverkar burn rate till det negativa. Personalkostnaderna har dock sjunkit från 1,7 MSEK i Q2 till 1,4 MSEK i Q3, troligen för att Kiliaros CFO har avgått. Vi estimerar att Kiliaros kassa är slut ungefär nu i månadsskiftet november/december 2022. Därför ser vi ett akut finansieringsbehov och risk för konkurs.