Rapportkommentar
Mer om MindArk
Sektor:   Entertainment

Uppdatering: MindArk Q1'24

Publicerad 2024.05.21

Mindark redovisade minskad nettoomsättning och EBIT i det första kvartalet. Nettoomsättningen uppgick till 20,7 MSEK (26,5). Vidare uppgick EBIT till 1,1 MSEK (4,2), vilket motsvarade en EBIT-marginal om 5,5 procent (15,9). Periodens kassaflöde uppgick till 3,1 MSEK (-4,8) och kassan ökade till 30,9 MSEK vid utgången av kvartalet.

Lägre spelaraktivitet pressade kvartalet 
Mindark minskade omsättningen med 21,9 procent i det första kvartalet, vilket var under vår prognos. Reduceringen förklarades främst av att förbrukningen inne i Entropia Universe minskade med 12,0 procent till följd av ett tufft jämförelsekvartal som innehöll events kopplat till spelets 20-årsjubileum. Därtill minskade intäkterna med 2,9 MSEK från oförbrukade användarmedel och med 0,3 MSEK från ej aktiva användarkonton.

Ökad underliggande lönsamhet 
Kvartalets ljuspunkt var att den goda kostnadskontrollen gav effekt på den underliggande lönsamheten och kassaflödet i kvartalet. Justerat för nettoaktiveringar ökade EBIT från -0,3 till 0,3 MSEK, trots det stora tappet i omsättning. Vi upplever att omstruktureringsarbetet och AI-satsningen har bidragit starkt under perioden och ser framför allt positivt på att lönsamheten fortsätter förbättras.

Outlook 
Den svaga omsättningen och fortsatt tuffa jämförelsekvartal föranleder sänkning i vår omsättningsprognos under tidsperioden. Vi har även valt att reducera rörelsekostnaderna till följd av bättre kostnadskontroll än väntat. Vår bedömning att lönsamheten kommer stärkas är därmed intakt. I vårt huvudscenario ser vi en uppsida om 146,7 procent för 2025E. I scenariot och med en applicerad säkerhetsmarginal om 30,0 procent på våra estimat ser vi en uppsida om 72,7 procent.

Pontus bild
Medgrundare & Analytiker

Pontus Fredriksson

Mitt fleråriga börsintresse har gett mig erfarenhet och kompetens från många bolag i olika branscher. Jag skulle vilja beskriva mig själv som nyfiken, målfokuserad och samarbetsvillig.