Rapportkommentar
Mer om MindArk
Sektor:   Entertainment

Uppdatering: MindArk Q3'23

Publicerad 2023.12.07

MindArk redovisade en ökad nettoomsättning och minskad EBIT i det tredje kvartalet. Nettoomsättningen uppgick till 22,9 MSEK (21,4), vilket motsvarade en ökning om 7,1 procent. Vidare uppgick EBIT till 1,8 MSEK (3,4), och periodens resultat i kvartalet uppgick till 2,2 MSEK (-1,6). Periodens kassaflöde uppgick till -5,7 MSEK (-3,3), vilket innebar att kassan uppgick till 18,1 MSEK vid utgången av kvartalet.

Fortsatt försäljningstillväxt
MindArk fortsatte uppvisa försäljningstillväxt i kvartalet, och nettoomsättningen steg med 7,1 procent. Trots att drygt 2,5 procent av ökningen var hänförlig till en stark dollarkurs var resterande 4,6 procent av tillväxten organisk. Enligt VD Henrik Nel Jerkrot är merparten av tillväxten hänförlig till ökad användaraktivitet i Entropia Universe. Ökningen sker trots att kvartalsuppdateringen med nytt innehåll till användare släpptes den 19:e september i år, jämfört med den 30:e augusti föregående år. Det innebär enligt Nel Jerkrot att MindArk är väl positionerat inför årets avslutande kvartal.

Fokus på innehåll
Under kvartalet har MindArk påbörjat sin nya strategi, med fokus på att skapa mer engagerande och aktivitetsdrivande innehåll. I slutet av september lanserades nytt innehåll som inkluderade nya uppdrag, föremål, monster, berättelser och tillägg, samt två återkommande spelevent med temat. Dessutom introducerades nya spelmekaniska funktioner för att förbättra och fördjupa spelupplevelsen för användarna.

Övergången till Unreal Engine 
MindArk fortsätter arbetet med övergången till Unreal Engine 5 från den nuvarande spelmotorn. Under kvartalet påbörjades även arbete med att uppgradera tekniken bakom spelet, för att driva Entropia Universe bättre och säkrare.

Jakob ny
Analytiker

Jakob Fritz

Jag är en börsnörd som arbetat med olika analytikerroller inom bank och finans. Utöver börsen spenderar jag tiden med min flickvän, vår hund och mina vänner. Om tiden räcker till gillar jag även att åka skateboard och resa jorden runt.