Rapportkommentar
Mer om MindArk
Sektor:   Entertainment

Uppdatering: MindArk Q4'23

Publicerad 2024.03.07

Mindark redovisade ökad nettoomsättning och EBIT i det fjärde kvartalet. Nettoomsättningen uppgick till 46,3 MSEK (29,1), vilket motsvarade en ökning om 59,1 procent. Vidare uppgick EBIT till 26,0 MSEK (10,4), vilket motsvarade en EBIT-marginal om 56,2 procent (35,7). Periodens kassaflöde uppgick till 9,3 MSEK (3,3), vilket innebar att kassan ökade till 27,0 MSEK vid utgången av kvartalet.

Hög spelaraktivitet 
Omsättningen i Entropia Universe ökade med över 27,0 procent y-o-y och med 22,5 procent justerat för en svagare dollarkurs. Den höga aktiviteten förklarades av framgångsrika kvartalsuppdateringar och återkommande events. Vidare genererades intäkter från en lyckad deedförsäljning. Resterande intäkter var hänförligt till ändrade redovisningsprinciper för avsättningar av oförbrukade användarmedel, vilket lyfte omsättningen med cirka 11,7 MSEK.

Effekten av omorganisationen 
Justerat för nettoaktiveringar uppgick EBIT till 25,2 MSEK, vilket motsvarade en marginal om 54,5 procent. Det justerade EBIT-resultatet ökade med 294,2 procent, vilket visade att omstruktureringsarbetet och AI-satsningen som Mindark genomförde under 2023 gav effekt på lönsamheten i Q4. Vår bedömning är att personalkostnaderna kommer vara relativt intakta, vilket kommer få fortsatt effekt på lönsamheten.

Outlook 
Mindarks rapport för det fjärde kvartalet visade effekten av ett intensivt och lyckosamt förändringsarbete. Sammantaget bedömer vi att effekten av omorganisationen kommer få positiv inverkan på lönsamheten och att marknaden inte prisar in den marginalresan. I vårt huvudscenario ser vi en uppsida om 154,0 procent för 2025E. I scenariot och med en applicerad säkerhetsmarginal om 30,0 procent på våra estimat ser vi en uppsida om 77,8 procent.

Pontus bild
Medgrundare & Analytiker

Pontus Fredriksson

Mitt fleråriga börsintresse har gett mig erfarenhet och kompetens från många bolag i olika branscher. Jag skulle vilja beskriva mig själv som nyfiken, målfokuserad och samarbetsvillig.