Kommentar
Mer om Monivent
Bolagstyp:   Growth
Sektor:   Medtech

Uppdatering: Monivent

Publicerad 2022.11.11

Monivent har en pågående företrädesemission om cirka 14,8 MSEK och en riktad emission om cirka 1,6 MSEK. Även om emissionerna medför en kraftig utspädning anser vi att dessa är nödvändiga, dels för att förlänga runway, dels för att ta vara på efterfrågan som finns i marknaden. Bolaget har på kort tid utökat antalet distributörer och kommunicerat flera initiala orders samt potentiella samarbeten, vilket indikerar att intresset för produkten Neo100 är högt. På grund av komponentbrister har dock leveranskapaciteten blivit drabbad.

Med det tillförda kapitalet ser vi att Monivent kommer kunna bygga upp ett större lager av kritiska komponenter, vilket kommer stärka bolagets tillväxtmöjligheter på sikt. Vidare ges möjligheten att fortsätta med marknadsföringsaktiviteter såsom fysiska mässor och kongresser, som hittills varit framgångsrika. Tillskottet av kapital kommer även stödja bolagets fortsatta arbete med att etablera sig på nya geografiska marknader.  

Pontus bild
Medgrundare & Analytiker

Pontus Fredriksson

Mitt fleråriga börsintresse har gett mig erfarenhet och kompetens från många bolag i olika branscher. Jag skulle vilja beskriva mig själv som nyfiken, målfokuserad och samarbetsvillig.