Rapportkommentar
Mer om Monivent
Bolagstyp:   Growth
Sektor:   Medtech

Uppdatering: Monivent Q4'22

Publicerad 2023.03.08

Rapporten för det fjärde kvartalet var blandad med både positiva och negativa nyheter. I den positiva vågskålen ökade försäljningen från föregående kvartal efter att bolaget kunde beta av väntande leveranser. Vidare genomfördes en företrädes- och riktad emission med positiva utfall, vilket kommer stärka tillväxtmöjligheterna på sikt. Utöver detta ingick bolaget en avsiktsförklaring med American Academy of Pediatrics, som vi ser har stor potential.

Dessvärre saknades fortfarande ett fåtal kritiska komponenter för att kunna bygga upp ett större lager av färdiga produkter. Enligt bolaget förväntas kvarstående komponenter levereras under första halvåret av 2023. Fram till dess utgår vi från att leveransförmågan fortsättningsvis kommer vara begränsad, vilket vi tagit hänsyn till i våra estimat.

Pontus bild
Medgrundare & Analytiker

Pontus Fredriksson

Mitt fleråriga börsintresse har gett mig erfarenhet och kompetens från många bolag i olika branscher. Jag skulle vilja beskriva mig själv som nyfiken, målfokuserad och samarbetsvillig.