Gästanalys
Mer om Nordic Paper
Bolagstyp:   Marknadsledare
Sektor:   Other

Uppdatering: Nordic Paper Q4'22

Publicerad 2023.04.24

I linje med våra förväntningar
Nordic Papers rapport för det fjärde kvartalet 2022 var i linje med våra förväntningar. Nettoomsättningen var 3,9% lägre än våra estimat och vinsten var 1,3% högre. I jämförelse med samma kvartal föregående år har nettoomsättningen, EBITDA och vinst per aktie vuxit med 49%, 110% respektive 266%.

Pris
Majoriteten av nettoomsättningstillväxten är hänförlig till produktprisökningar inom båda segmenten. Under kvartalet har prisökningar inom Natural Greaseproof kunnat genomföras vilket har lett till marginalexpansion för segmentet. Inom Kraft Paper har priserna varit stabila under kvartalet. Under kommande kvartalen förväntar vi oss prisminskningar inom båda segmenten drivet av lägre massapriser.

Volym
Volymen inom båda segmenten var lägre än våra förväntningar. Volymen inom Kraft Paper minskade med 6% vilket förklaras av en lägre produktionstakt under andra halvåret av 2022. Volymen inom Natural Greaseproof, exklusive effekter från förvärvet av Glassine, minskade med 6%. Minskningen inom Natural Greaseproof är hänförlig till förändring av leveransvillkor. Vi förväntar oss högre en produktionstakt under 2023.

Estimat och värdering
Trots att vi förväntar oss prisminskningar framöver på grund av sjunkande massapriser, tror vi att succesivt genomförda prisökningar under 2022 resulterar i svag vinsttillväxt under 2023. Vi estimerar att marginalen är oförändrad under 2023 drivet av att lägre massapriser resulterar i högre marginal inom Natural Greaseproof men lägre inom Kraft Paper.Under 2024 förväntar vi oss att massa- och produktpriserna är normaliserade. På kurs 41,6 kronor handlas bolaget till P/E 5,8 och EV/EBIT 6,0 på våra estimat för helåret 2024, vilket vi anser är för billigt. För ett bolag som Nordic Paper tycker vi att P/E 8 är motiverat

Jakob Stjernberg
Junior Analytiker

Jacob Stjernberg

Jag har varit besatt av aktier sedan 2020 och sedan dess har jag ägnat stora delar av min fritid åt bolagsanalys, parallellt med gymnasiestudier i ekonomi.