Rapportkommentar
Mer om Plejd
Bolagstyp:   Growth Marknadsledare
Sektor:   Other

Uppdatering: Plejd Q1'23

Publicerad 2023.04.21

Plejd rapporterade första kvartalet för 2023 och nettoomsättningen uppgick till 121,3 MSEK, en ökning med 22,1 %. EBIT-marginalen sjönk från 20,0 % till 13,3 %, vilket innebar att EBIT minskade från 19,9 MSEK till 16,1 MSEK. Den minskade lönsamheten var hänförlig till en lägre bruttomarginal i kvartalet på 56,4 % (59,0) samt att kostnadsmassan ökat mer än försäljningen.

Ny kategori
Den stora nyheten i rapporten var att Plejd avser att lansera en ny produktkategori nu i maj i samband med mässan Elfack. Detta ser vi mycket positivt på och lanseringen sker tidigare än vad vi först räknat med. Målet är att produkterna i den nya kategorin kommer att börja säljas på grossisterna 45 dagar efter lansering, vilket innebär att försäljning kommer ske under hela H2’23. Vi ser stor potential i kategorin då Plejd har en installatörsbas om över 50 000 elektriker, vilket kan innebära en stor försäljningsökning om lanseringen blir lyckad. Det faktum att produkterna i kategorin redan är anpassade efter befintliga marknader och kan lanseras brett är ytterligare en positiv aspekt.

Marginalutveckling och lönsamhet
VD Babak Esfahani poängterade i vår intervju att endast en marginell ökning av personalstyrkan kan komma att ske, men att Plejd idag har den personal de behöver för att växa de kommande åren. Kostnadsmassan förväntas nu stabiliseras på den nuvarande nivån. Vi har justerat våra estimat för den något lägre bruttomarginalen i kvartalet samt att den nya kategorin kommer pressa bruttomarginalerna något initialt. Detta ska Plejd dock försöka brygga genom att optimera befintliga produkter i puck-serien.

Outlook
Vi är fortsatt positiva till Plejd på några års sikt och har stark tilltro till den nya kategorin. Risken är att kategorin inte blir den succé Plejd hoppas och vi tror på, vilket i så fall kommer ha stor negativ inverkan på tillväxten.

Erik
Analytiker

Erik Lundberg

Mina dagar ägnas åt börsen, analysera bolag och familjen. Det blir också en del träning och att hänga med vänner och bekanta. Utöver det så gillar jag smart belysning, live casino och en iskall weissbier.