Rapportkommentar
Mer om Plejd
Bolagstyp:   Growth Marknadsledare
Sektor:   Other

Uppdatering: Plejd Q1'24

Publicerad 2024.04.19

Plejds nettoomsättning för det första kvartalet 2024 uppgick till 159,0 MSEK (121,3), en ökning med 31,1 procent y-o-y. EBIT-marginalen uppgick till 18,6 procent (13,3), vilket innebar att EBIT uppgick till 29,5 MSEK (16,1). Bruttomarginalen uppgick till 51,9 procent (56,4) och den lägre bruttomarginalen jämfört med samma period föregående år var en följd av lanseringen av den nya produktkategorin med smarta armaturer.

Stark tillväxt
Trots det fortsatta svaga makroekonomiska läget och en svag byggbransch uppvisade Plejd en hög tillväxt i nettoomsättning, där den nya produktkategorin "Smarta armaturer" var en stark bidragande orsak. Positivt var att produktionskapaciteten för WMS-01 och OUT-01 ökade stegvis under kvartalet. Detta tillsammans med ett flertal nya produktlanseringar öppnar för vidare tillväxt under 2024.

Nya produkter och lönsamhetsfokus
Under Q2’24 ska tre nya produkter lanseras, däribland JAL-01 och WIN-01. JAL-01 är en jalusipuck och blir den första produkten i den nya produktkategorin ”Smarta solskydd”, och är en nyckelprodukt för den europeiska expansionen utanför Norden. WIN-01 är en batteridriven multidimmer som kan göra nästan samtliga strömbrytare trådlösa, vilken också är viktig för expansionen. Utöver dessa räknar Plejd med att lansera två nya armaturer, termostater i kategorin värmereglering och fler multidimrar under året. Vi räknar med att nya produktlanseringar och fortsatt etablering på nya marknader ska driva tillväxten under året, vilket tillsammans med en god kostnadskontroll framgent ska bidra till en stärkt lönsamhet.

Outlook
Vår positiva långsiktiga syn på Plejd kvarstår och vi har fortsatt tilltro att de nya produktlanseringarna kommer vara en tillväxtdrivare framöver. Detta i kombination med en stabiliserad kostnadsbas bedömer vi kommer leda till en förbättrad lönsamhet. Vi justerar upp våra estimat framåt, då Plejd kom in starkare än väntat på samtliga punkter i våra estimat. Infrias våra estimat för 2025E ser vi en uppsida om 67,2 procent.

Erik
Analytiker

Erik Lundberg

Mina dagar ägnas åt börsen, analysera bolag och familjen. Det blir också en del träning och att hänga med vänner och bekanta. Utöver det så gillar jag smart belysning, live casino och en iskall weissbier.