Rapportkommentar
Mer om Plejd
Bolagstyp:   Growth Marknadsledare
Sektor:   Other

Uppdatering: Plejd Q2'23

Publicerad 2023.07.14

Plejds nettoomsättning för det andra kvartalet 2023 uppgick till 110,3 MSEK, en ökning med 3,7 % y-o-y. EBIT-marginalen sjönk från 19,4 % till 7,2 % jämfört med samma period föregående år, vilket innebar att EBIT minskade från 20,6 MSEK till 7,9 MSEK. Den minskade lönsamheten var hänförlig till en lägre försäljningstillväxt i kvartalet, vilket ledde till att kostnadsmassan ökade mer än försäljningen.

Ny kategori - armaturer
Den stora nyheten under kvartalet var att Plejd lanserade en ny produktkategori med smarta armaturer. Initialt lanseras tre produkter i kategorin – två downlights och en LED-list. Vi ser stor potential i kategorin då Plejd har en installatörsbas om över 50 000 elektriker och distributionskedjan är densamma som för befintliga produkter. En lyckad lansering skulle kunna innebära att vi ser en stor försäljningsökning relativt snabbt. Mottagandet har hittills överträffat Plejds förväntningar och orderboken överstiger redan den initialt planerade produktionen för 2023.

Outlook
Det svaga makroekonomiska läget påverkade Plejd negativt och tillväxten bromsade in under kvartalet. Förhoppningen är att den nya kategorin med armaturer i kombination med den internationella expansionen ska accelerera tillväxten framöver. Under 2024 är målet att lansera nya produkter som ska möjliggöra tillväxten internationellt samt ytterligare en ny produktkategori i form av värmereglering.

Vår positiva långsiktiga syn på Plejd kvarstår. Vi reviderar dock våra estimat framåt och tror på ett fortsatt utmanande marknadsläge i Sverige under 2023. Vi har fortsatt tilltro att de nya produktsläppen kommer vara en tillväxtdrivare framöver, som i kombination med en stabiliserad kostnadsbas kommer leda till en förbättrad lönsamhet. Blir lanseringen av armaturserien inte lyckad kommer detta ha stor negativ inverkan på tillväxten framåt, vilket är en risk att ta hänsyn till.

Erik
Analytiker

Erik Lundberg

Mina dagar ägnas åt börsen, analysera bolag och familjen. Det blir också en del träning och att hänga med vänner och bekanta. Utöver det så gillar jag smart belysning, live casino och en iskall weissbier.