Rapportkommentar
Mer om Plejd
Bolagstyp:   Growth Marknadsledare
Sektor:   Other

Uppdatering: Plejd Q3'23

Publicerad 2023.10.23

Plejds nettoomsättning för det andra kvartalet 2023 uppgick till 119,9 MSEK, en ökning med 22,9 % y-o-y. EBIT-marginalen sjönk från 15,0 % till 5,1 % jämfört med samma period föregående år, vilket innebar att EBIT minskade från 14,6 MSEK till 6,1 MSEK. Den minskade lönsamheten var hänförlig till en svagare bruttomarginal som en följd av lanseringen av den nya produktkategorin samt att kostnadsmassan ökade mer än försäljningen.

Stabil tillväxt
Trots det svaga makroekonomiska läget uppvisade Plejd en hög tillväxt i nettoomsättning om cirka 23 procent, där den nya produktkategorin var en stark bidragande orsak. Installationstillväxten var något lägre med cirka 17 procent, och differensen förklarades av en god försäljning i slutet av kvartalet då grossisterna bygger upp lager inför det säsongsmässigt starka fjärde kvartalet. I den positiva vågskålen ser Plejd god efterfrågan på de nya armaturerna, där efterfrågan är större än leveransförmågan i nuläget.

Lägre lönsamhet och ansträngd likviditet
Den lägre lönsamheten i kvartalet var främst en effekt av en svagare bruttomarginal för de nya armaturerna i Plejds nyligen lanserade produktkategori. Detta ledde till ett lägre resultat, vilket i kombination med en stor andel kundfordringar ledde till ett svagt kassaflöde i kvartalet. Likviditeten är nu ansträngd och bolaget finansierades med utnyttjande av checkkredit i kvartalet. Enligt VD Esfahani ska checkkrediten räcka tills Plejd återigen kan finansiera sig med eget kapital.

Outlook
Vår positiva långsiktiga syn på Plejd kvarstår, men vi reviderar ner våra estimat framåt. Vi har fortsatt tilltro att de nya produktsläppen kommer vara en tillväxtdrivare framöver, som i kombination med en stabiliserad kostnadsbas kommer leda till en förbättrad lönsamhet. Blir lanseringen av armaturserien inte lyckad kommer detta ha stor negativ inverkan på tillväxten framåt, vilket är en risk att ta hänsyn till.

Erik
Analytiker

Erik Lundberg

Mina dagar ägnas åt börsen, analysera bolag och familjen. Det blir också en del träning och att hänga med vänner och bekanta. Utöver det så gillar jag smart belysning, live casino och en iskall weissbier.