Rapportkommentar
Mer om Plejd
Bolagstyp:   Growth Marknadsledare
Sektor:   Other

Uppdatering: Plejd Q4'23

Publicerad 2024.02.12

Plejds nettoomsättning för det fjärde kvartalet 2023 uppgick till 161,9 MSEK, en ökning med 26,9 procent y-o-y. EBIT-marginalen uppgick till 19,1 % (18,1), vilket innebar att EBIT uppgick till 29,3 MSEK (24,4). Bruttomarginalen uppgick till 51,9 procent (58,3) och den lägre bruttomarginalen jämfört med samma period föregående år var en följd av lanseringen av den nya produktkategorin med smarta armaturer.

Stabil tillväxt och nya produktlanseringar
Trots det svaga makroekonomiska läget uppvisade Plejd en hög tillväxt i nettoomsättning om cirka 27 procent, där den nya produktkategorin "Smarta armaturer" var en stark bidragande orsak. Under kvartalet lanserades även utomhusarmaturen OUT-01 och den trådlösa rörelsesensorn WMS-01, där volymerna först kommer att nå marknaden i början av 2024. Under 2024 kommer flertalet nya produkter lanseras, vilket öppnar upp för vidare tillväxt under året.

Högre lönsamhet och starkare kassaflöden
Lönsamheten och kassaflödena förbättrades avsevärt under kvartalet i jämförelse med Q3'23. De starkare kassaflödena bidrog till att hela den nyttjade checkkrediten kunde betalas tillbaka och kassan stärkas. Vi bedömer nu emissionsrisken som låg, vilket känns väldigt positivt sett till rådande marknadsklimat. Esfahani uppgav att bruttomarginalerna framöver kommer ligga runt lägre nivåer än historiskt, då nya produkter och produktkategorier initialt har lägre bruttomarginal. Vidare poängterade han att Plejd ska fokusera på kostnadskontrollen och att målet är att få se en ökande lönsamhet på EBIT-nivå framgent.

Outlook
Vår positiva långsiktiga syn på Plejd kvarstår och vi har fortsatt tilltro att de nya produktsläppen kommer vara en tillväxtdrivare framöver. Detta i kombination med en stabiliserad kostnadsbas bedömer vi kommer leda till en förbättrad lönsamhet. Vi gör vissa justeringar i våra estimat framåt, där vi justerar ner bruttomarginalen något framgent och höjer rörelsekostnaderna något kopplat till flertalet produktlanseringar och det ökade fokuset på Europa.

Erik
Analytiker

Erik Lundberg

Mina dagar ägnas åt börsen, analysera bolag och familjen. Det blir också en del träning och att hänga med vänner och bekanta. Utöver det så gillar jag smart belysning, live casino och en iskall weissbier.