Rapportkommentar
Mer om Prevas
Bolagstyp:   Other
Sektor:   Other

Uppdatering: Prevas Q1

Publicerad 2022.04.29

Prevas startade 2022 starkt med ökad marginal, ökad omsättning, ökning av antalet anställda och fortsatt aktivitet på förvärvsfronten. Första kvartalet i siffror:

  • Nettoomsättning 315,6 MSEK (300,9)
  • EBITA 44,2 MSEK (31,6)
  • EBITA-marginal 14% (10,5)
  • Resultat efter skatt 31,7 MSEK (22,9)
  • Vinst per aktie 2,47 kr (1,75)