Rapportkommentar
Mer om Purefun Group
Bolagstyp:   Other
Sektor:   E-handel

Uppdatering: Purefun Q4'23/24

Publicerad 2024.07.01

Nettoomsättningen uppgick till 43,7 MSEK (44,4) i det fjärde kvartalet (februari-april) i Purefuns brutna räkenskapsår 2023/24. Detta innebar en minskning av nettoomsättningen med 1,6 procent jämfört med föregående år, vilket kan sättas i relation till den generella utvecklingen för den svenska e-handeln som ökade med 3,2 procent under perioden. Bruttomarginalen uppgick till 48,8 procent (45,7), vilket var överraskande starkt. EBITDA uppgick till 3,1 MSEK (4,3), vilket motsvarade en EBITDA-marginal om 7,1 procent (9,7). Minskningen av EBITDA förklaras av framför allt ökade personal- och övriga externa kostnader. 

Svagare tillväxt, stark bruttomarginal 
EBITDA inkom i linje med våra estimat trots en lägre nettoomsättning än vad vi estimerat. Detta till följd av en överraskande stark bruttomarginal. Purefun har fokuserat på egna varumärken och ökade inköp från Asien för att stärka bruttomarginalen, vilket har gett effekt. Personalkostnaderna ökade från 3,2 MSEK till 4,9 MSEK i kvartalet, vilket var hänförligt till att bolaget nyanställer tjänstemän för att ersätta konsulter. Bolaget ska fortsatt fokusera på kostnadseffektiviseringar för att stärka lönsamheten framgent. 

Outlook 
Den generella e-handeln i Sverige såg en stark utveckling y-o-y i maj, vilket är en positiv signal då Purefun påverkats negativ av en pressad konsument. Vår bedömning är att det finns goda möjligheter framgent för Purefun att växa på befintliga marknader, men också på nya geografiska marknader. Purefun expanderade i kvartalet med Party Ninja till Norge, Danmark och Finland, och expansionen ska fortsätta under 2024. Flera operationella tillväxt- och lönsamhetsåtgärder gör att bolaget står inför en spännande framtid. Vi har valt att värdera Purefun på 12x EBITDA för 2025/26E. Infrias våra estimat finns en betydande uppsida i aktien. Vi har inte räknat med några förvärv i våra estimat framåt och kommer att uppdatera estimaten om förvärv sker.

Erik
Analytiker

Erik Lundberg

Mina dagar ägnas åt börsen, analysera bolag och familjen. Det blir också en del träning och att hänga med vänner och bekanta. Utöver det så gillar jag smart belysning, live casino och en iskall weissbier.