Rapportkommentar
Mer om SolidX
Bolagstyp:   Growth Undiscovered Gems
Sektor:   Other

Uppdatering: SolidX Q2'22/23

Publicerad 2023.01.12

SolidX rapporterade ett starkt andra kvartal för räkenskapsåret 2022/23, trots att perioden delvis präglades av semestertider. En hög andel nya debiterande konsulter medförde att både omsättning och EBIT överträffade våra förväntningar, vilket indikerar att efterfrågan på bolagets tjänster fortsatt är hög. Marknadens efterfrågan samt bolagets fokus på att bibehålla rekryteringstakten stärker vår tro om tillväxtpotentialen framåt. Vidare förväntar vi oss att beläggningsgraden per konsult kommer öka kommande två kvartal när bolaget nu går in i en säsongsmässigt starkare period. Vi ser att bolaget närmar sig våra prognoser och att aktien handlas attraktivt baserat på våra framtida estimat.

Pontus bild
Medgrundare & Analytiker

Pontus Fredriksson

Mitt fleråriga börsintresse har gett mig erfarenhet och kompetens från många bolag i olika branscher. Jag skulle vilja beskriva mig själv som nyfiken, målfokuserad och samarbetsvillig.