Rapportkommentar
Mer om Stayble Therapeutics
Bolagstyp:   Growth
Sektor:   Biotech

Uppdatering: Stayble Therapeutics Q1'24

Publicerad 2024.05.28

Stayble Therapeutics redovisade ingen nettoomsättning och ökad rörelseförlust i det första kvartalet. Nettoomsättningen uppgick till 0,0 MSEK (0,0) och EBIT till -3,9 MSEK (-3,8). Periodens kassaflöde uppgick till -7,2 MSEK (-6,6), vilket innebar att kassan minskade till 6,9 MSEK vid utgången av kvartalet.

Patientrekryteringen i mål 
I kvartalet inkluderades den sista patienten till bolagets pågående fas 1b-studie med STA363 mot kroniskt diskbråck. Fullrekryteringen var en viktig milstolpe som reducerade den operationella risken i studien och gav en tydlighet kring tidsplanen framåt. Top-line data förväntas presenteras i slutet av Q2’24 och slutliga resultat beräknas till Q4’24.

Inga betydande biverkningar 
I samband med fullrekryteringen uppdaterade Stayble kring den viktiga datapunkten säkerhet och tolerabilitet. Data så här långt i fas 1b-studien visade som förväntat på inga allvarliga läkemedelsrelaterade biverkningar. Uppdateringen i kvartalet underströk återigen bolagets låga utvecklingsrisker kopplat till biverkningar. Vår bedömning är att STA363 har en mer fördelaktig säkerhetsprofil jämfört med merparten av andra utvecklingsprojekt.

Outlook 
Vi anser att sannolikheten är hög (80,0%) för att den primära slutpunkten om säkerhet och tolerabilitet kan uppnås i fas 1b-studien och att STA363 tar sig vidare till fas 2b. Vidare förväntar vi oss att data från studien kommer ge ytterligare stöd för konceptet, vilket vi bedömer är tillräckligt för att attrahera partnerskap. Aktien handlas fortfarande med en betydande rabatt mot vårt motiverade värde om 1,4 SEK per aktie. Vi bedömer att kliniska data från fas 1b och partnerskap är de största värdedrivarna för att nå en mer rättvis värdering.

Pontus bild
Medgrundare & Analytiker

Pontus Fredriksson

Mitt fleråriga börsintresse har gett mig erfarenhet och kompetens från många bolag i olika branscher. Jag skulle vilja beskriva mig själv som nyfiken, målfokuserad och samarbetsvillig.