Rapportkommentar
Mer om Stayble Therapeutics
Bolagstyp:   Growth
Sektor:   Biotech

Uppdatering: Stayble Therapeutics Q2'23

Publicerad 2023.09.01

Forskningsbolaget Stayble Therapeutics redovisade ingen omsättning och ökad rörelseförlust i det andra kvartalet. Nettoomsättningen uppgick till 0,0 MSEK (0,0). Vidare uppgick EBIT till -6,9 MSEK (-6,6). Periodens kassaflöde landade på 19,4 MSEK (-9,4), vilket innebar att kassan uppgick till 25,6 MSEK vid utgången av kvartalet.

Studieresultat närmar sig 
Den stora värdedrivaren i Stayble är resultatet från den pågående fas 2b-studien mot degenerativ disksjukdom. I juli meddelade bolaget att cirka 90 procent av alla patienter hade genomfört sin tolvmånadersuppföljning, vilket innebar att uppföljningarna löpte planenligt och att all data snart är säkrad. Studien närmar sig därmed sitt slut och vi har ett stundande studieresultatet i Q4 att se fram emot.

Högt intresse inför studieresultatet 
I kvartalet medverkade Stayble på den årliga konferensen BIO International Convention i Boston, som är den största konferensen inom bioteknikindustrin. Stayble genomförde där cirka 30 möten med globala och lokala aktörer från Europa, USA, Japan, Sydkorea och Kina, vilket resulterade i kontakter med potentiella partners som har resurserna att ta läkemedlet vidare mot en fas 3-studie och sedermera marknadslansering. Det vi finner mest intressant är att flertalet av dessa aktörer även ser moderat effekt på smärtskalan som högintressant, vilket sänker tröskeln för ett framtida partnerskap.

Outlook 
Rapporten för det andra kvartalet föranleder inga större ändringar i estimaten. Sammantaget fortlöper studierna planenligt, vilket innebär att viktiga nyheter närmar sig med stormsteg. Intresset för bioteknikaktier är till stor del styrt av nyhetsflödet, då det finns ett ökat intresse hos investerare att ta en position i denna typ av bolag inför viktiga och potentiellt värdedrivande besked. Tidigare lovande kliniska resultat, flera triggers i närtid och en låg värdering är faktorer som vi anser talar för aktien inför dessa besked.

Pontus bild
Medgrundare & Analytiker

Pontus Fredriksson

Mitt fleråriga börsintresse har gett mig erfarenhet och kompetens från många bolag i olika branscher. Jag skulle vilja beskriva mig själv som nyfiken, målfokuserad och samarbetsvillig.