Rapportkommentar
Mer om Stayble Therapeutics
Bolagstyp:   Growth
Sektor:   Biotech

Uppdatering: Stayble Therapeutics Q3'23

Publicerad 2023.11.24

Forskningsbolaget Stayble Therapeutics redovisade ingen omsättning och ökad rörelseförlust i det tredje kvartalet. Nettoomsättningen uppgick till 0,0 MSEK (0,0) och EBIT till -6,9 MSEK (-6,1). Periodens kassaflöde uppgick till -4,3 MSEK (-7,1), vilket innebar att kassan minskade till 21,3 MSEK vid utgången av kvartalet.

Nådde inte primärt mål 
Efter utgången av kvartalet rapporterade Stayble top-line data från bolagets fas 2b-studie mot degenerativ disksjukdom. Resultatet var en stor besvikelse, då ingen statistiskt signifikant reducering i smärta påvisades jämfört med placebo efter sex månader som var det primära effektmålet. Studiens sekundära effektmål som var ökad funktion och livskvalitet uppnåddes inte heller.

Studien bedöms vara konklusiv 
Båda dosgrupperna och placebogruppen visade dock på en väsentlig smärtminskning efter behandling. Vidare visade gruppen med den högsta dosen ett minskat vatteninnehåll i disken jämfört med placebogruppen, vilket tyder på ökad bindvävsomvandling. Stayble kommer nu att fortsätta utvärdera data från studien för att skapa en bättre förståelse för resultaten. Bolaget betraktar dock studien som konklusiv, vilket innebär att en utökning av studiens omfattning sannolikt inte kommer medföra några skillnader för resultatet.

Outlook 
Efter rapporterad top-line data reviderar vi ned värdet på projektet inom degenerativ disksjukdom till noll. Stayble får nu förlita sig på deras andra indikation inom kroniskt diskbråck. Enligt bolaget stärker de preliminära analyserna av top-line data från fas 2b-studien mot degenerativ disksjukdom att bolagets läkemedelskandidat STA363 kan visa effekt på diskbråck i den pågående fas 1b-studien. Top-line data från projektet inom diskbråck förväntas presenteras i H1’24 och vi bedömer att nuvarande kassa kommer finansiera bolaget fram till dess.

Värdering 
Vi bedömer att bolagets nuvarande börsvärde är motiverat givet top-line data från fas 2b-studien mot degenerativ disksjukdom samt att bolaget nu endast har ett projekt som befinner sig i tidig klinisk fas. Vi ser däremot att det finns flertalet potentiella triggers för en uppvärdering. Kan Stayble exempelvis reducera kostnaderna framöver, förlänga runway och rapportera framsteg i diskbråcksprojektet anser vi att en uppvärdering är motiverad.

Pontus bild
Medgrundare & Analytiker

Pontus Fredriksson

Mitt fleråriga börsintresse har gett mig erfarenhet och kompetens från många bolag i olika branscher. Jag skulle vilja beskriva mig själv som nyfiken, målfokuserad och samarbetsvillig.