Rapportkommentar
Mer om Stayble Therapeutics
Bolagstyp:   Growth
Sektor:   Biotech

Uppdatering: Stayble Therapeutics Q4'22 och företrädesemission

Publicerad 2023.03.06

Staybles rapport för det fjärde kvartalet innehöll inga överraskningar. Positivt var att kostnaderna minskade från Q3. Vidare har samtliga patienter genomgått sin sexmånadersuppföljning, vilket innebär att avgörande data säkrats för att kunna analysera primär endpoint.

Den största nyheten i anslutning till bokslutskommunikén var att Stayble breddade verksamheten med ytterligare en klinisk indikation mot kroniskt diskbråck. I samband med detta beslutades även om en företrädesemission om cirka 35,2 MSEK. Sammantaget föranleder rapporten och nyheterna inga ändringar i våra estimat. Vi har däremot tagit hänsyn till kommande utspädning från företrädesemissionen. Vi ser att breddningen av verksamheten reducerar risken i bolaget och på sikt har potential att öka värdet för STA363.

Pontus bild
Medgrundare & Analytiker

Pontus Fredriksson

Mitt fleråriga börsintresse har gett mig erfarenhet och kompetens från många bolag i olika branscher. Jag skulle vilja beskriva mig själv som nyfiken, målfokuserad och samarbetsvillig.