Rapportkommentar
Mer om Stayble Therapeutics
Bolagstyp:   Growth
Sektor:   Biotech

Uppdatering: Stayble Therapeutics Q4'23

Publicerad 2024.02.26

Stayble Therapeutics redovisade ingen nettoomsättning och ökad rörelseförlust i det fjärde kvartalet. Nettoomsättningen uppgick till 0,0 MSEK (0,0) och EBIT till -6,5 MSEK (-4,6). Periodens kassaflöde uppgick till -7,2 MSEK (-4,1), vilket innebar att kassan minskade till 14,1 MSEK (12,9) vid utgången av kvartalet.

Slutliga data från fas 2b-studien 
Top-line data från fas 2b-studien mot degenerativ disksjukdom uppnådde varken primära eller sekundära effektmål. Efter utgången av kvartalet presenterades slutliga data från studien där Stayble fastställde att STA363 inte hade någon medicinsk effekt jämfört med placebo inom denna indikation och att studien fortsatt var konklusiv.

Skiftar fokus till fas 1b-studien mot diskbråck 
Stayble skiftar nu fokus till fas 1b-studien mot kroniskt diskbråck. Det vi finner särskilt intressant är att data från den avslutade fas 2b-studien visade på minskad diskintensitet och sänkning av diskhöjd, vilket stärker vår tro om att STA363 i stället kan uppnå en smärtreducering hos patienter med kroniskt diskbråck. Patientrekryteringen till studien är i full gång och top-line data förväntas presenteras i H1 2024.

Projektantaganden 
STA363 har lovande egenskaper för att utmana dagens traditionella behandlingsalternativ såsom smärtstillande preparat, sjukgymnastik och kirurgi. Mot bakgrund av det senaste nyhetsflödet för diskbråcksprojektet förväntar vi oss data kommer ge ytterligare stöd för konceptet redan i fas 1b. Vi bedömer att positiva resultat är tillräckligt för att attrahera partnerskap och därigenom möjliggöra fortsatt utveckling och studier fram till ett marknadsgodkännande. 

Aktien handlas med en betydande rabatt mot vårt motiverade värde. Vi bedömer att slutförd patientrekrytering, kliniska data från fas 1b och partnerskap är de största värdedrivarna för att nå en mer rättvis värdering.

Pontus bild
Medgrundare & Analytiker

Pontus Fredriksson

Mitt fleråriga börsintresse har gett mig erfarenhet och kompetens från många bolag i olika branscher. Jag skulle vilja beskriva mig själv som nyfiken, målfokuserad och samarbetsvillig.