Rapportkommentar
Mer om Tendo
Bolagstyp:   Growth Undiscovered Gems
Sektor:   Medtech

Uppdatering: Tendo Q1'23

Publicerad 2023.05.16

Tendo redovisade ingen nettoomsättning och ökad rörelseförlust i det första kvartalet. Aktiverat arbete för egen räkning uppgick till 2,5 MSEK (0,1). Vidare uppgick EBIT till -1,2 MSEK (-1,1). Periodens kassaflöde landade på -4,1 MSEK (-1,2), vilket innebar att kassan uppgick till 2,6 MSEK (3,0) vid utgången av kvartalet.

Viktiga milstolpar för kommersialiseringen 
I kvartalet tecknades produktions- och distributionsavtal med OIM Sweden och Bandagist Jan Nielsen. Vidare färdigställdes litteratur- och användarvänlighetsstudier med positiva resultat efter utgången av kvartalet, vilket innebar att den initiala produktutvecklingen av Tendo OneGrip avslutades. Bolaget inväntar nu dokumentering från en extern part som ska tillföras till produktens tekniska fil innan försäljning kan inledas. Enligt bolaget förväntas detta ske inom en snar framtid.

Första patienten remitterad en Tendo OneGrip 
Målsättningen att mottaga en första order uppnåddes inte i kvartalet med anledning av att kommersialiseringen flyttades fram till Q2. Däremot remitterade ett svenskt sjukhus produkten till en användare, vilket indikerar att en första order potentiellt kan ske i närtid. Vi ser det som positivt att kunder är beredda att lägga order i det här tidiga lanseringsskedet, eftersom det ofta finns en initial tröghet i marknaden för den här typen av produkter.

Utfall av företrädesemission 
Tendos nyligen avslutade företrädesemission tecknades till 63,5 procent med stöd av garantiåtaganden, vilket tillförde bolaget cirka 4,4 MSEK efter emissionskostnader. Antalet aktier ökade med 4 995 362 för att uppgå till 11 475 362. Utfallet i emissionen var en besvikelse, och innebar att den internationella expansionen blev uppskjuten på obestämd tid. Vi har tagit hänsyn till det nya antalet aktier och reviderat ned våra estimat till följd av detta. Baserat på våra prognoser och bolagets burn rate kommer ytterligare externt kapital behövas före ingången av 2024.

 

Pontus bild
Medgrundare & Analytiker

Pontus Fredriksson

Mitt fleråriga börsintresse har gett mig erfarenhet och kompetens från många bolag i olika branscher. Jag skulle vilja beskriva mig själv som nyfiken, målfokuserad och samarbetsvillig.