Rapportkommentar
Mer om Tendo
Bolagstyp:   Growth Undiscovered Gems
Sektor:   Medtech

Uppdatering: Tendo Q2'22

Publicerad 2022.08.25

Vi upprepar vår positiva syn avseende produkten och dess möjligheter till en god marknadslansering. Vidare löper den operativa verksamheten på enligt våra förväntningar. Vår uppfattning är att kännedomen om Tendo är låg och att detta ihop med aktiemarknadens sedvanliga skepticism till att tidsplaner införlivas är huvudförklaringarna till aktiens konservativa värdering. Vi bedömer att sentimentet kan ändras nu när det finns en tydligare prägel på Tendo som ett bolag nära kommersiell fas.

Pontus bild
Analytiker

Pontus Fredriksson

Mitt fleråriga börsintresse har gett mig erfarenhet och kompetens från många bolag i olika branscher. Jag skulle vilja beskriva mig själv som nyfiken, målfokuserad och samarbetsvillig.