Rapportkommentar
Mer om Tendo
Bolagstyp:   Growth Undiscovered Gems
Sektor:   Medtech

Uppdatering: Tendo Q2'23

Publicerad 2023.08.23

Medicinteknikbolaget Tendo redovisade ökad nettoomsättning och rörelseförlust i det andra kvartalet. Nettoomsättningen uppgick till cirka 0,2 MSEK (0,0). Vidare uppgick EBIT till cirka -2,1 MSEK (-1,2). Periodens kassaflöde landade på cirka 1,6 MSEK (10,0), vilket innebar att kassan uppgick till cirka 4,2 MSEK (12,9) vid utgången av kvartalet.

Kommersialiseringen inledd
Tillförandet av dokumenteringen till produktens tekniska fil innebar startskottet för kommersialiseringen av Tendo OneGrip i Sverige. I kvartalet levererades den första enheten till en patient, vilket sände ett positivt signalvärde om att det finns en efterfrågan hos patienter och betalningsvilja från förskrivare. Enligt Tendo har det erhållit flera remisser från olika regioner, vilka vi förväntar oss kommer konverteras till ytterligare orders under innevarande år.

Distributionsavtal i Danmark
Efter utgången av kvartalet tecknades även ett distributionsavtal med Bandagist Jan Nielsen (BJN) i Danmark, vilket innebar att Tendo OneGrip nu kan erbjudas till patienter både på den svenska och danska marknaden. Det vi finner intressant med BJN är att företaget har erfarenhet av att arbeta med liknande hjälpmedel samtidigt som vi ser att en hög andel av antalet ryggmärgsskadade i Danmark kan nås på ett tids- och resurseffektivt sätt. Det återstår dock att se om Tendo OneGrip får det marknadsfokus som krävs, framför allt vid lansering av en helt ny medicinteknisk produkt.

Kapitalisering stundar
Tendo befinner sig i tidig kommersiell fas och vår bedömning är att det kan ta upp till 6–12 månader att nå ett högre upptag av patienter. Med en snart förbrukad kassa blir det därför alltmer oundvikligt med ytterligare en finansieringslösning i närtid. Baserat på våra nya försäljningsprognoser efter rapporten och bolagets burn rate finns ett finansieringsbehov som kommer behöva lösas innan ingången av 2024, vilket vi tagit hänsyn till i vår värdering.

Pontus bild
Medgrundare & Analytiker

Pontus Fredriksson

Mitt fleråriga börsintresse har gett mig erfarenhet och kompetens från många bolag i olika branscher. Jag skulle vilja beskriva mig själv som nyfiken, målfokuserad och samarbetsvillig.