Rapportkommentar
Mer om Tendo
Bolagstyp:   Growth Undiscovered Gems
Sektor:   Medtech

Uppdatering: Tendo Q3'22

Publicerad 2022.11.11

Sammantaget var kvartalet positivt med ett förväntat utfall. Tendo redovisade som förväntat ingen omsättning, men arbetet för att närma sig kommersiell fas fortlöpte enligt kommunicerad tidsplan. Bolaget blev i kvartalet godkända som medicinsk tillverkare av specialanpassade produkter. Vidare färdigställdes kvalitetsledningssystemet i enlighet med ISO 13485. Tendo har nu gått in i en verifierings- och valideringsfas. Vår uppfattning är att bolaget ligger i fas och att produkten Tendo OneGrip har goda förutsättningar att lanseras i början av 2023.

Pontus bild
Medgrundare & Analytiker

Pontus Fredriksson

Mitt fleråriga börsintresse har gett mig erfarenhet och kompetens från många bolag i olika branscher. Jag skulle vilja beskriva mig själv som nyfiken, målfokuserad och samarbetsvillig.