Rapportkommentar
Mer om Tendo
Bolagstyp:   Growth Undiscovered Gems
Sektor:   Medtech

Uppdatering: Tendo Q4'22

Publicerad 2023.03.01

Rapporten för det fjärde kvartalet innehöll inga större överraskningar. Den absolut viktigaste händelsen i kvartalet var att Tendo stod fast vid sin förväntan om marknadslansering i Q1 2023, trots förseningar i användarvänlighetsstudien. Vidare uppgav bolaget att det förväntas mottaga sin första order innan utgången av Q1 2023, vilket vi ställer oss positiva till. Vi ser nu med stor förväntan fram emot kommande marknadslansering.

Efter kvartalet har vi bland annat tagit hänsyn till att en nyemission kommer behöva genomföras, dels för att förlänga runway, dels för att finansiera kommande tillväxtplaner. En emission i detta marknadsklimat kommer sannolikt medföra betydande utspädning, även om summan för det anskaffade kapitalet är lågt.

Pontus bild
Medgrundare & Analytiker

Pontus Fredriksson

Mitt fleråriga börsintresse har gett mig erfarenhet och kompetens från många bolag i olika branscher. Jag skulle vilja beskriva mig själv som nyfiken, målfokuserad och samarbetsvillig.