Om Bolaget
Bolagstyp
ESG
Sektor
Medtech
Börs
Spotlight Stock Market

VibroSense Dynamics

VibroSense Dynamics utvecklar och säljer medicintekniska produkter som ger ett starkt stöd för diagnostik av nervskador i händer och fötter. Den egenutvecklade metoden heter Multifrekvens Vibrametri, som möjliggör en mer tillförlitlig upptäckt av perifera nervskador i ett tidigare skede jämfört med de konventionella utredningsmetoderna. Bolagets produkter och teknologi har tre huvudsakliga fokusområden: diabetes, onkologi och Hand Arm Vibration Syndrom (HAVS). Inom HAVS är inriktningen företagshälsovård och klinisk vård inriktat mot vibrationsskador.

Bolagets affärsmodell är att sälja eller hyra ut produkten VibroSense Meter® II (hårdvara). Kunden betalar också en årlig licensavgift för den tillhörande mjukvaran, vilket ger bolaget återkommande årliga intäkter. VibroSense är nu i kommersiell fas och tecknade under 2022 ett distributionsavtal med kinesiska UMCARE med en tillhörande order om €3,8 M.

Intervju med bolaget

Video_Vibro
Path 6 Copy 2
Path 6 Copy
2024.02.14

VibroSense: VD-intervju med Hans Wallin angående Q2'23/24

Vi har intervjuat Hans Wallin, VD på VibroSense, avseende bolaget senaste rapport för Q2'23/24. Vi går igenom de viktigaste händelserna under kvartalet och pratar om Kina, Storbritannien samt progressionen på övriga marknader.

Video_Vibro
Path 6 Copy 2
Path 6 Copy
2024.01.05

VibroSense: VD-intervju med Hans Wallin angående Kina och 2024

Vi har intervjuat Vibrosense VD Hans Wallin som ger oss en uppdatering om arbetet med ansökan om regulatoriskt godkännande i Kina, tidslinjen för 2024 och framåt, samarbetet med UMCARE och den initiala ordern om 3,8 MEURO.

Video_Vibro
Path 6 Copy 2
Path 6 Copy
2023.10.31

VibroSense: VD-intervju med Hans Wallin angående Q1'23/24

Vi har intervjuat VD Hans Wallin avseende VibroSense rapport för det första kvartalet i det brutna räkenskapsåret 2023/24.  Vi diskuterar bland annat vad som drivit tillväxten, den pågående marknadsbearbetningen, godkännandeprocessen i Kina och framtiden.

Video_Vibro
Path 6 Copy 2
Path 6 Copy
2023.09.12

VibroSense: VD-intervju med Hans Wallin angående Q4'22/23

Vi diskuterar det fjärde kvartalet i Vibrosense brutna räkenskapsår 2022/23. Bland annat lyfts de finansiella målen, Försäkringsmottagningen Sophiahemmet och Tyskland. Vidare berättar Wallin om reimbursement-koder samt ger en uppdateringen om Kina.

Video_Vibro
Path 6 Copy 2
Path 6 Copy
2023.05.05

VibroSense: VD-intervju med Hans Wallin angående Q3'22/23

Analytiker Erik Lundberg intervjuar VibroSenses VD Hans Wallin angående bolagets tredje kvartal i det brutna räkenskapsåret 2022/23.

Video_Vibro
Path 6 Copy 2
Path 6 Copy
2023.03.31

VibroSense: VD-intervju med Hans Wallin

Analytiker Erik Lundberg intervjuar VibroSenses VD Hans Wallin om bolagets nyemission, framtiden och deras finansiella mål.

Publicerat för VibroSense Dynamics

Erik
Analytiker

Erik Lundberg

Mina dagar ägnas åt börsen, analysera bolag och familjen. Det blir också en del träning och att hänga med vänner och bekanta. Utöver det så gillar jag smart belysning, live casino och en iskall weissbier.