#4 Vikten av riskspridning

Forskningsbolaget RhoVac meddelade marknaden att deras kandidat RV001 inte var bättre än placebo i en fas 2b-studie för behandling av prostatacancer. Till följd av nyheten föll bolagets aktie med hela 94 %.

Jag har tidigare belyst svårigheterna med att bedöma sannolikheten för om ett enskilt forskningsprojekt kommer lyckas. Min slutsats landade i att det är hög risk att investera i rena forskningsbolag. I synnerhet i forskningsbolag som befinner sig i tidiga skeden där studier ännu inte har bedrivits på människor. Utfallet i RhoVac bekräftade verkligen detta.

Många privatinvesterare attraheras av den stora uppsidan som i regel finns i forskningsbolag. Jag har själv varit en av dessa investerare en gång i tiden. Efter marknadsgodkännande får läkemedel i regel marknadsexklusivitet över en bestämd period. Det brukar resultera i höga temporära inträdesbarriärer, attraktiv konkurrenssituation och prissättning.

Precis som aktieägarna i RhoVac fick jag lära mig den hårda vägen om riskerna. Efter att ha förlorat en del av mina besparingar i ung ålder började jag läsa mer ingående om sannolikheten för att ett enskilt forskningsprojekt faktiskt lyckas. Faktum är att endast sex procent av alla läkemedelskandidater som påbörjar kliniska studier går vidare till godkännandeprocessen.

Forskning

  • Andel som lyckas: 6% (0,7*0,33*0,25 = 0,05775 = ~ 6%)
  • Andel som misslyckas: 94% (1–0,7*0,33*0,25 = 0,94225 = ~ 94%)

Vidare skulle jag vilja hävda att det sannolikt är mindre än sex procent som tar jag hela vägen till ett marknadsgodkännande av de mindre forskningsbolagen. Rimligtvis representerar Big Pharma-bolagen majoriteten av andelen projekt som lyckas.

Sammanfattningsvis vill jag den här veckan belysa vikten av riskspridning om du är investerad i forskningsbolag som bedriver enskilda projekt. Jag tror att den generella småspararen enkelt attraheras av uppsidan, men många gånger glömmer bort eller kanske inte riktigt förstår riskerna.