Gästanalys
Mer om Smart Eye
Bolagstyp:   Growth Marknadsledare
Sektor:   Software

Initial take: Smart Eye

Publicerad 2022.06.28

Smart Eye säljer olika AI-baserade mjukvaror och algoritmer som bygger på human insight AI. Det vill säga, mjukvaror som kan förstå mänskligt beteende, och få människor och maskiner att interagera bättre med varandra. Dessa mjukvaror är särskilt värdefulla i bland annat fordon, då mjukvarorna kan förstå om en bilförare är distraherad eller ej. Den används även inom forskning och underhållningsindustrin, där man till exempel kan försöka förstå hur människor uppfattar reklam och mediainnehåll.

Smart Eye är marknadsledare inom industrin för Driver Monitoring Systems (DMS), ett mjukvarusystem som enligt lag och regleringar stegvis kommer behöva integreras i bilar med start redan från 2022. Bolaget har vunnit kontrakt med över 14 olika biltillverkare, och har en orderbok bestående av både säkra, och högst sannolika intäkter om totalt 6 800 MSEK som förväntas realiseras löpande under kommande 14 år.

En kompott av ett negativt börssentiment, risk för nyemission och att konkurrenter börjat ta fler kontrakt har lett till vad jag anser är en alldeles för överdriven pessimism kring bolagets framtid. Baserat på redan vunna och högst sannolika kontrakt att leverera mjukvara till bilindustrin med nära 100% bruttomarginal bedömer jag att bolaget år 2025 kommer generera en EBITA om 512 MSEK.

Med en målmultipel om 15x för år 2025E ser jag en potentiell aktiekurs om 324 SEK, och en avkastning om 70 % per år över tre år.