Om Bolaget
Bolagstyp
Growth Marknadsledare
Sektor
Software
Börs
Nasdaq First North Growth Market

Smart Eye

Smart Eye säljer olika AI-baserade mjukvaror och algoritmer som bygger på human insight AI. Det vill säga, mjukvaror som kan förstå mänskligt beteende, och få människor och maskiner att interagera bättre med varandra. Dessa mjukvaror är särskilt värdefulla i bland annat fordon, då mjukvarorna kan förstå om en bilförare är distraherad eller ej. Den används även inom forskning och underhållningsindustrin, där man till exempel kan försöka förstå hur människor uppfattar reklam och mediainnehåll.

Smart Eye är marknadsledare inom industrin för Driver Monitoring Systems (DMS), ett mjukvarusystem som enligt lag och regleringar stegvis kommer behöva integreras i bilar med start redan från 2022. Bolaget har vunnit kontrakt med över 14 olika biltillverkare, och har en orderbok bestående av både säkra, och högst sannolika intäkter om totalt 6 800 MSEK som förväntas realiseras löpande under kommande 14 år.

Publicerat för Smart Eye