Bolagstyp:   ESG
Sektor:   Medtech

Initial take: VibroSense Dynamics

Publicerad 2023.02.21

VibroSense Dynamics (”VibroSense” eller ”Bolaget) utvecklar och säljer medicintekniska produkter som ger ett starkt stöd för diagnostik av nervskador i händer och fötter. Den egenutvecklade metoden heter Multifrekvens Vibrametri, som möjliggör en mer tillförlitlig upptäckt av perifera nervskador i ett tidigare skede jämfört med de konventionella utredningsmetoderna. Bolagets produkter och teknologi har tre huvudsakliga fokusområden: diabetes, onkologi och Hand Arm Vibration Syndrom (HAVS). Inom HAVS är inriktningen företagshälsovård och klinisk vård inriktat mot vibrationsskador.

VibroSense har sitt säte i Malmö och grundades år 2005 av Göran Lundborg och Toni Speidel i syfte att kommersialisera professor Lundborgs forskning. Göran Lundborgs forskning inom känsel- och vibrationsskador sträcker sig tillbaka till 1980-talet. Under 1990-talet började Yrkesmedicinska kliniken i Lund samt en handfull företagshälsovårdscentraler i Skåne använda metoden kliniskt. Den första kommersiella produkten började utvecklas 2005, och 2007 lanserades bolagets första CE-märkta produkt. År 2015 börsnoterades VibroSense på Spotlight Stock Market.

Bolagets affärsmodell är att sälja eller hyra ut produkten VibroSense Meter® II (hårdvara). Kunden betalar också en årlig licensavgift för den tillhörande mjukvaran, vilket ger bolaget återkommande årliga intäkter. VibroSense är nu i kommersiell fas och tecknade under 2022 ett distributionsavtal med kinesiska UMCARE med en tillhörande order om €3,8 M. Levererar bolaget enligt sina uppsatta mål ser vi en betydande uppsida i aktien. Vi ser en risk då bolagets affärsmodell som visserligen är attraktiv, ännu inte är bevisad i stor skala på multipla exportmarknader.

Erik
Analytiker

Erik Lundberg

Mina dagar ägnas åt börsen, analysera bolag och familjen. Det blir också en del träning och att hänga med vänner och bekanta. Utöver det så gillar jag smart belysning, live casino och en iskall weissbier.