Rapportkommentar
Mer om EatGood
Bolagstyp:   ESG
Sektor:   Other

Uppdatering: EatGood

Publicerad 2022.02.14

EatGood publicerade 1 feb 2022 resultatet för det fjärde kvartalet 2021 samt bokslutskommunikén för helåret 2021. Försäljningen under fjärde kvartalet 2021 kom in på 766 tkr (452) och 3,84 MSEK (3,52) för helåret 2021, vilket var i linje med Kalqyls förväntan. Fjärde kvartalet var således ytterligare ett kvartal präglat av låg försäljning, delvis till följd av pandemin. Mycket talar dock för att 2022 kommer bli starkare försäljningsmässigt än både 2020 och 2021. Det finns flera kortsiktiga katalysatorer för EatGood. En sales rebound efter COVID samt efterföljande effekter efter flertalet genomförda mässor, nya distributionsavtal, prisutvecklingen för vegetabiliska oljor samt ytterligare orderingång inom det marina segmentet.