Rapportkommentar
Mer om EatGood
Bolagstyp:   ESG
Sektor:   Other

Uppdatering: Eatgood Q4'22

Publicerad 2023.02.13

Eatgood rapporterade en nettoomsättning om 1,6 MSEK (0,8) för fjärde kvartalet, vilket är en ökning med 105 % y-o-y i kvartalet. Sammantaget ökade nettoomsättningen med 54 % för helåret 2022. EBIT uppgick till -0,96 MSEK för kvartalet och -4,2 MSEK för helåret 2022.

Under kvartalet har flera viktiga händelser skett avseende certifieringar, distributionsavtal och en ramorder på 38,5 MSEK. Certifieringen i Kanada och den nya distributionspartnern TFI bedömer vi som viktiga nycklar för ökad försäljning de kommande åren.

Eatgood fortsätter också att expandera mot Sydafrika och bolaget arbetar nu med en certifiering mot Australien och Nya Zeeland. Satsningen och certifieringen mot det marina segmentet är också en intressant option i caset.

I vårt huvudscenario ser vi positivt på Eatgoods möjligheter framåt. Eatgood har en stor adresserbar marknad, som drivs av globala trender. Bolaget har en stark utgångsposition på den amerikanska marknaden, då de är den enda certifierade air fryen för kommersiellt bruk.

Vi ser en uppsida i aktien om våra estimat för 2026 införlivas. Det ska dock poängteras att bolaget måste leverera en betydande ökning avseende försäljning utöver ramordern till Kanada. Sammanfattningsvis bedömer vi att Eatgood är ett intressant case, men till relativt hög risk.

Erik
Analytiker

Erik Lundberg

Mina dagar ägnas åt börsen, analysera bolag och familjen. Det blir också en del träning och att hänga med vänner och bekanta. Utöver det så gillar jag smart belysning, live casino och en iskall weissbier.