Rapportkommentar
Mer om VibroSense Dynamics
Bolagstyp:   ESG
Sektor:   Medtech

Uppdatering: VibroSense Q2'23/24

Publicerad 2024.02.19

VibroSense redovisade en nettoomsättning om 0,57 MSEK (0,46), vilket var en ökning med 22,4 procent y-o-y. EBIT uppgick till 
–1,89 MSEK (-1,99), vilket var en förbättring i jämförelse med samma kvartal föregående år. FCF uppgick till -1,9 MSEK och kassan vid kvartalets utgång uppgick till 7,3 MSEK. 

Kina
Den stora händelsen i kvartalet var att VibroSense skickade in ansökan om regulatoriskt godkännande till NMPA i Kina. När bolaget erhåller godkännande kan försäljning påbörjas. VibroSense har en initial minimiorder från sin kinesiska partner UMCARE om cirka 3,8 MEURO. Förhoppningen är att försäljningen av VibroSense Meter® II kan starta under 2024.

Storbritannien
Under kvartalet registrerades VibroSense Meter® II i Storbritannien hos den statliga myndigheten MHRA, vilket innebar att bolaget nu kan sälja produkten på den brittiska marknaden. Denna marknad har stor framtida potential inom samtliga av bolagets affärsområden, men ingår inte i bolagets fokusmarknader under 2024.

Övriga marknader
VibroSense fortsatte arbetet på övriga marknader och sålde bland annat under kvartalet ytterligare ett instrument till en vid Sophiahemmet i Stockholm. Efter kvartalets utgång infördes Diabetes Foot Screening vid Skånes Universitetssjukhus i Lund i den kliniska verksamheten för regelbunden kontroll av nervskador i fötter hos personer som lever med diabetes.  

Outlook
Nettoomsättningen i H1'23/24 kan tyckas låg sett till våra estimat om totalt 4,4 MSEK för det brutna räkenskapsåret 2023/24. Vår bedömning är dock att majoriteten av försäljningen kommer att ske under andra halvåret av räkenskapsåret, delvis kopplat till expansionen i Kina efter myndighetsgodkännande. Vi väljer därför att behålla våra tidigare estimat.

Erik
Analytiker

Erik Lundberg

Mina dagar ägnas åt börsen, analysera bolag och familjen. Det blir också en del träning och att hänga med vänner och bekanta. Utöver det så gillar jag smart belysning, live casino och en iskall weissbier.